RSS

การบังคับบัญชา

03 ก.ค.

การคุมคน การรักษาความสมดุลทางอารมณ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและลูกน้องในบังคับปัญชา การที่จะปฏิบัติอย่างยังยืนไม่ใช่เรื่องง่าย ขึ้นอยู่กับแนวทางที่วางไว้ตั้งแต่ต้น ความยากง่ายของปมที่ผูกไว้แต่แรก ถ้าเรามีข้อเสนอ มีการแลกเปลี่ยน มันก็จะไม่ยั้งยืน การทำงานโดยเฝ้าระวัง สนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องมากเกินไป จะทำให้ผลกระทบเกิดเป็นบริเวณกว้างมากขึ้น เหมื่อนที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยบอกผมเอาไว้ว่า เมื่อไหร่ที่มีเรื่องหลายเรื่องให้ต้องแก้ไข ต้องตัดสินใจ ในขั้นต้นให้ลำดับความสำคัญแต่ล่ะเรื่องก่อนหลัง อยู่กับเรื่องแต่ละเรื่องให้น้อยที่สุด แล้วผลออกมาจะดี,

ผมจำได้ว่าเมื่อตอนเรียนประถมได้เคยไปประกวดวาดรูปที่อำเภอ โจทย์คือการวาดรูปทรงพื้นฐาน 2 มิติ สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ บนกระดาษขนาดว่าประมาณ A3 ผมเป็นเด็กคนเดียวที่วาดรูปทรงดังกล่าวออกมามากกว่า 20 ชิ้น สวยงาม แต่โจทย์สำหรับการตัดสินอีกข้อคืด คุณต้องระบายสีนำ้ลงบริเวณพื้นที่ว่างเป็นสีโทน และส่วนที่ซ้อนทับกันเป็นสีที่เกิดจากการผสมของชิ้นส่วนที่ซ้อนกันนั้น ?!?

เวลาตอนนั้นเหลือประมาณ 10 นาทีจะต้องส่ง ในมือผมมีพู่กัน สง่า มยุระ เบอร์ 1 อยู่อัน (เบอร์เล็ก) และสีน้ำตราม้าที่ยังไม่ได้เจาะอีกกล่องพ่อซื้อให้เพื่อการนี้ (เมื่อก่อนสีน้ำมันจะเป็นหลอดๆ เหมือนหลอดยาสีฟัน ขนาดเล็ก จำนวน 12 หลอด และจะเจาะโดยใช้หมุดเหล็กหัวโต โดยบรรจุในกล่องกระดาษขนาดประมาณกล่องดินสอ) แล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบจาก ครูผู้หญิงท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ตรวจความเรียบร้อย ครูท่านนั้นบอกว่า “ให้เลือกระบายเฉพาะส่วนที่อยู่ตรงกลางสิ” ผมไม่ได้รางวัลในคราวนั้น แต่ผมได้ข้อคิดในการจัดการงานที่ยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในขอบเขตเวลาที่จำกัด….

“พี่จะใช้เวลาอยู่กับมันให้น้อยที่สุด”

ภาพประกอบ สีตราม้า

พู่กันสง่า มะยุระ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: